ПАПАКОМА - забытые страницы истории Северного Приазовья


Предыдущая Главная Картография Следующая

Два плана нижнего Днепра (конец XVIII в.)
из собрания Д.И.Яворницкого


Скачать карту в лучшем качестве (0.7 Мб)

План нижнего Днепра, 1779 г.Надпись в рамке:

"Карта днепровским и 13-ти Порогам, учиненная в 1779-м Году в ыюне м[еся]це, нарочно Посыланным морским афицером, которой (?) Проходя оные все (?) на судне (?) в посредственную воду, возвышение коей (?) было Противу ординарной (?) неболее двух фут, промер делал. По румбам ширина форватера от 35-ти до 50 сажен. Препядствующие в оном камни по показаняю (?) лоцманов назначены Под знаками "А". Грунт в порогах камени, а между оным хрящ и песок: чрез которые в томже Году с Прибылою до 3-х фут водою Противу ардинарной Переведены мая 11-го (?) дня с карабельными (?) лесами тритцать байдаков вуузу (??), оные были от девяти до одиннацати дюим(?).

Мачтаб

в саженях (?) 7-ми футовой (?) меры (?) английскаго (?) фута.
Скачать карту в лучшем качестве (0.8 Мб)

Фрагмент плана нижнего Днепра Е.Арапова, 1780 г.
Перерисовка Д.И.Яворницкого, начало ХХ в.Очевидно, именно про эти карты говорится в работе Абросимовой С.В. Картографічні джерела запорозького ареалу в приватних архівах південної України (Історія і культура Придніпров’я: Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник. – Д.: НГУ, 2008):

"Згодом у Яворницького зібралася цінна колекція картографічних матеріалів, в якій були унікальні карти і плани (оригінали і копії), <...> . Великою вдачею Яворницький вважав знайдені ним в приватних архівах Катеринославщини плани р. Дніпра та Дніпрових порогів. Один план 1779 р. знайдений був в с. Попасному – маєтку Миколи В. Родзянка (брата відомого державного і політичного діяча Михайла В. Родзянка). Раніше план належав родичу Родзянків М.Л.Фалєєву (? –1792) впливовому діячеві потьомкінської адміністрації на Півдні України [32], за розпорядженням якого цей план був складений. На плані подані точні виміри фарватеру в порогах Дніпра, назви порогів, островів, заборів тощо. У 1904 р. С.М.Родзянко (син М.В.Родзянка) подарував цей оригінальний план музею ім. О.М. Поля.

Другий план Дніпра 1780 р., складений прем’єр-майором Єгором Араповим [33; текст примечания: "Є.Арапов до 1774 р. займався розмежуванням земель, укладанням карт і планів; у 1775-1782 рр. перебував на посаді губернського землеміра Новоросійської губернії."], Яворницький знайшов у приватному архіві катеринославського письменника, журналіста, видавця і краєзнавця, за фахом нотаря О.І.Єгорова (1850-1903). На плані також позначені назви островів, балок, хуторів, інших поселень, починаючи від фортеці Переволочної до м. Нікополя. З цього плану Яворницький зробив точну копію. Обидва плани вчений опублікував 1905 р. в друкарні катеринославського губернського земства, за сприянням голови губернської земської управи М.В.Родзянка (1859-1924). В передмові публікатор підкреслив унікальність планів як незамінних джерел для історика і топографа передусім колишнього Запорозького краю [34; ссылка на Эварницкий Д.И. Планы части реки Днепра 1779 и 1780 гг. – Екатеринослав, 1905. – С. 2.]."
О степени соответствия оригиналу напечатанной Д.И.Яворницким карты можно судить по другой "близкородственной" карте. Имеется в виду более ранняя копия с карты Арапова, выполненная Иваном Мартосом:
Фрагменты плана нижнего Днепра Е.Арапова
Копия Ивана МартосаКопии карт Д.И.Яворницкого и информационная поддержка предоставлены уважаемым О.Тубольцевым (Запорожье). Копия Ивана Мартоса предоставлена уважаемым А.В.Макидоновым.
Предыдущая Главная Картография Следующая